بایگانی‌ها: تیم

مهنوش زاهدی

مهنوش زاهدی

طراح سایت با وردپرس

رضا ذوالعلی

مدیر و مؤسس

حسین کدوری

حسین کدوری

تولید محتوا

سارا کارآموزیان

سارا کارآموزیان

مدیر تولید محتوا

مهتا فتحی

مهتا فتحی

حسابدار

یاسمن شکری

طراح رابط و تجربه کاربری

مهدیه انجام شعاع

مهدیه انجم شعاع

برنامه نویس فرانت‌اند

ریحانه ابراهیمی

ریحانه ابراهیمی

برنامه نویس بک اند (laravel)